پشم سنگ عایق الاستومری
جمعه 6 آبان‌ماه سال 1390
توسط: آلفا پک

GNS3


برنامه GNS3 این امکان را به ما میدهد تا IOS سیسکو را بجای اجرا روی تجهیزات سیسکو روی کامپیوتر Run کنیم این برنامه براساس کد Dynamips نوشته شده است.

Dynamips برنامه ای است که توانست IOS سیسکو را روی CPU های x86 یا همین Pentium های ما در محیط ویندوز و لینکس اجرا کند Emulate))فرق Emulation با Simulation در این است که Simulation در واقع برنامه ای است که کار خاصی را شبیه سازی میکند اما Emulator ها برنامه خاص را بطور کامل روی محیط جدید اجرا میکنند و در محیط مجازی بصورت واقعی اجرا میکنند.

Dynamips میتواند چندین نسخه IOS مربوط به سری مختلف سیسکو را در آن واحد اجرا کند و این روتر ها را از طریق ماژول های مختلف به هم وصل کند. این تنظیمات درون یک فایل TEXT ذخیره میشود و شبکه مجازی شما با اجرای آن تنظیم هر بار اجرا میگردد.

وقتی شبکه های بزرگتر را بخواهیم با Dynamips؛ اجرا کنیم تغییرات Config File کمی سخت میشود یا ایجاد تغییر نیاز به حواس جمع و دقت بیشتری دارد… Dynagen یا رابط Text-based آن به همین دلیل بعدا ارائه شد اما نواقصی هم داشت بهمین دلیل نیاز به برنامه ای Diagram گونه و User Friendly حس می شد تا اینکه GNS3 ارائه گردید.

GNS3 برروی Dynamips و Dynagen سوار شده و به ما محیطی کاملا گرافیکی میدهد تا براحتی روتر ها را روی صفحه رسم کرده و به هم وصل کنیم و سپس به آنها Telnet کنیم و تنظیمات را پیاده کنیم و در حین حال کلی در وقت ما را صرفه جویی میکند.

وقتی میخواستم 12روتر را روی Dynamips با Performance بالا شبیه سازی کنم یک هفته ای روی آن کار میکردم الان با GNS3 بسیار ساده و با چند کلیک میتوان این کار را انجام داد.

dmvpn_lab

GNS3 روی ویندوز و لینکس اجرا میشه و IOS موردنظر شما را روی محیط مجازی برایتان Emulate میکند علاوه برآن PIX را نیز به کمک PEMU اجرا میکند.

از خصوصیات خوب GNS3 این است که Open Source است و رایگان در اختیار همه قرار دارد و شما میتوانید از سایت

http://www.gns3.netآنرا دریافت کنید.

بخاطر داشته باشیم برای اجرای قانونی Cisco IOS نیاز به License و مجوز از سیسکو دارید (البته بصورت اخلاقی و محدودیت نرم افزاری برای اجرای IOS در نظر گرفته نشده) در محیط GNS3 تنها 1000 پکت در ثانیه میتوانید از IOS خود انتظار داشته باشید که برای محیط Lab کافی است واین محدودیت توسط GNS3 ایجاد شده تا سیسکو دست آنها را برای ادامه کارشان باز گذاشته و کسی نتواند از GNS3 در شبکه های واقعی جهت Routing و Switching استفاده کند.

برای دریافت راهنمای GNS3 به فارسی اینجا را کلیک کنید:

منبع : http://blog.shafagh.com


دانلود ios ها برای gns در ادامه مطلب

IOS DOWNLOAD
http://rapidshare.com/users/5F6T7J
ftp://62.140.232.3/ios/

http://rapidshare.com/users/K2860J
password for the folder : MakeMeProud
http://www.persianadmins.com/ios.htm
http://naxis.org/cisco/CiscoIOS/
IOS for dynamips
http://bzzjh.4shared.com/
ftp://218.1.71.179/download/Cisco/Cisco%20IOS/
user:ftpnew4
pass:KD8YFN57LD


c1600-sy-mz.122-3.bin
c1600-y-l.122-2.T.bin
c2500-c-l.120-4.bin
c2600-is-mz.122-2.T.bin
c2600-is-mz.120-8.bin
c2600-is-mz.122-4.T1.bin
c2600-is-mz.120-5.bin
c2600-i-mz.120-7.bin
c2600-c-mz.121-9.bin
c2600-i-mz.121-3.T
c2600-c-mz.122-4.T1
c2600-ik8s-mz.122-11.T.bin
c2600-ik8o3s-mz.122-11.T.bin
c3640-d-mz.120-4.bin
c3640-is-mz_120-7_t.bin
c3640-dos-mz.120-4.t.bin
c4000-ajs-mz.120-10
c4000-is-mz.120-7.bin
c4500-boot-mz.122-1.bin
c4500-is-mz.120-7.bin
cat8510c-in-mz_120-1a_w5_6f.bin
c2900XL-c3h2s-mz-120.5.2-XU.tar
c2900XL-c3h2s-mz-120.5.2-XU.bin
PDM-201.bin

or
hxxp://cisco.uta.cl/ccna_gr1/download/cisco_ios/2500-igs-j-l.111-5.bin
hxxp://cisco.uta.cl/ccna_gr1/download/cisco_ios/2503igs-j-l.111-5
hxxp://cisco.uta.cl/ccna_gr1/download/cisco_ios/c2900XL-c3h2s-mz.120-5.WC2.bin
hxxp://cisco.uta.cl/ccna_gr1/download/cisco_ios/cat1900EN.9.00.06.bin
hxxp://rapidshare.com/files/13300148/SDM-V22a.zip
hxxp://rapidshare.com/files/16277670/Cisco_Security_Device_Manager__Sdm__v20A.zip
hxxp://rapidshare.com/files/8762790/c1100-k9w7-tar.122-13.JA2.tar
hxxp://rapidshare.com/files/8762197/c1600-k8osy-mz.122-15.T5.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762200/c1600-k8osy-mz.123-1a.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762271/c1600-sy-mz.122-15.T2.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761686/C1700-K9o3sy7-Mz_20122-11_20T.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761688/C1700-K9o3sy7-Mz_20122-4_20Yb.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761698/C1700-K9o3sy7-Mz_20123-1a.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761717/C1700-Sv3y7-Mz_20122-13_20Zh.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761691/C1700-Sy7-Mz_20122-4_20Xl5.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761735/C2600-Advsecurityk9-Mz_20123-5a.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762264/c2600-i-mz.120-8
hxxp://rapidshare.com/files/8762273/c2600-io3-mz.122-3.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761689/C2600-Io3-Mz_20122-16.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762288/c2600-is-mz.121-3a.T4.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762292/c2600-is-mz.122-12a.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761710/C2600-Is-Mz_20121-11.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761813/C2600-Is-Mz_20122-11_20T.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761817/C2600-Is-Mz_20122-15_20T.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762301/c2600-js-mz.121-5_T.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762305/c2600-js-mz.122-12a.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762280/c2600-js56i-mz.120-8.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762389/c2600-jsx-mz.122-8.T.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761780/C2600-P-Mz.991126
hxxp://rapidshare.com/files/8762785/c2900xl-c3h2s-tar.120-5.WC9.tar
hxxp://rapidshare.com/files/8762930/c2900XL-hs-mz-112.8.11-SA6.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762933/c2900XL-hs-mz-112.8.11-SA6.tar
hxxp://rapidshare.com/files/8762972/c2900XL-html-orig.112.8.11-SA6.tar
hxxp://rapidshare.com/files/8762805/c2950-i6q4l2-tar.121-19.EA1a.tar
hxxp://rapidshare.com/files/8762809/c2950-i6q4l2-tar.121-20.EA1.tar
hxxp://rapidshare.com/files/8762934/c3500xl-c3h2s-tar.120-5.WC9.tar
hxxp://rapidshare.com/files/8762944/c3550-i9q3l2-tar.121-19.EA1a.tar
hxxp://rapidshare.com/files/8761773/C3640-I-Mz_20121-5_20T10.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761779/C3640-Is-Mz.120-4.T.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762380/c3640-is-mz.120-5.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762393/c3640-is-mz.121-11.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762449/c3640-is-mz.122-15.T8.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762413/c3640-is-mz.122-21.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762412/c3640-is-mz.122-7.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761786/C3640-Ix-Mz_20122-15_20T2.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761777/C3660-I-Mz_20121-5_20T8.bin
hxxp://rapidshare.com/files/17008553/c3660-ik9o3s-mz.124-6.T.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761854/C3660-Jsx-Mz_20123-4_20T.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762947/c3750-i9-tar.121-19.EA1c.tar
hxxp://rapidshare.com/files/8762952/c3750-i9-tar.122-18.SE.tar
hxxp://rapidshare.com/files/8762363/c4500-boot-mz.120-4
hxxp://rapidshare.com/files/8762372/c4500-is-mz.112-21.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762482/c4500-js-mz.120-4
hxxp://rapidshare.com/files/8762485/c4500-js56i-mz.120-8.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762462/c5300-boot-mz.120-4.T1
hxxp://rapidshare.com/files/8762471/c5300-i-mz.120-3.T1
hxxp://rapidshare.com/files/8762475/c5300-i-mz.120-5.T1.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762480/c5300-i-mz.121-5.T.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762483/c5300-i-mz.122-1a.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762484/c5300-i-mz.122-2.XA3.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762527/c5300-i-mz.122-2.XB3.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762526/c5300-is-mz.120-4.XJ4.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762530/c5300-is-mz.120-7.T.bin..bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762540/c5300-is-mz.122-2.XA3.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762077/C5300-Is-Mz_20123-3.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762536/c5300-j-mz.120-7.T.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762068/C5300-Jk8s-Mz_20v122_201_20Throxxle.cscdt03141
hxxp://rapidshare.com/files/8762553/c5300-jk9s-mz.122-2.XB3.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762545/c5300-js-mz.121-5.T5.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762565/c5300-js-mz.123-1a.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762088/C5300-Js-Mz_20123-3.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762611/c5300-js56i-mz.120-8.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762632/c5300-js56i-mz.121-5.T.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762609/c5800-p4-mz.113-10.AA1.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762630/c5rsm-io3sv56i-mz.121-2.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762579/c5rsm-jsm-mz.120-8.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762100/C7200-Is-Mz_20122-15_20T5.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762619/c7200-js56i-mz.120-8.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762610/c820-k9osy6-mz.122-8.YN.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762614/c820-k9osy6-mz.123-5.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762045/C820-K9osy6-Mz_20122-4_20Ya6.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762050/C820-K9osy6-Mz_20123-4_20T.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762696/c820-ov6y6-mz.122-4.XM4.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762051/C820-Sv6y6-Mz_20122-15_20T5.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762047/C831-k9o3Sy6-Mz_20123-2_20Xc.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762188/C837-k9o3y6-Mz_20122-13_20Zh2.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762926/cat1900EN.9.00.06.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762920/cat1900EN.9.00.06.readme
hxxp://rapidshare.com/files/8762193/Cisco_20IOS_20-_20c1600-nosy-mz.123-1a.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762190/Cisco_20IOS_20-_20c1600-sy-mz.123-1a.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762659/mcom-modem-code_5_3_30.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762660/mica-modem-portware.2.5.1.0.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762658/mica-modem-portware_2_2_3_0.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762662/mica-modem-pw.2.6.1.0.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762664/mica-modem-pw.2.6.2.0.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762665/mica-modem-pw.2.7.1.0.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762667/mica-modem-pw.2.7.2.0.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762792/rsp-boot-mz.120-11.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762799/rsp-boot-mz.121-6.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762860/rsp-jsv-mz.121-6.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762811/rsp-pv-mz.120-11.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762163/TFTPServer1-1-980730.exe
hxxp://rapidshare.com/files/8762155/TOTSWTCH.MIB
hxxp://rapidshare.com/files/8762157/TS020200.DWN
hxxp://rapidshare.com/files/25862116/c3725-ipvoice-mz.123-14.T7.bin
c3620-j1s3-mz.123-21.bin
c3640-js-mz.123-14.T7.bin
c3660-ik9o3s-mz.124-6.T.bin
c7200-adventerprisek9-mz.124-11.T.bin
c3660-jk9o3s-mz.124-12.bin
hxxp://www.megaupload.com/?d=AL96Q22O
7200 Image "ios", c7200-adventerprisek9-mz.124-4.T1
hxxp://rapidshare.com/files/14059762/c7200-adventerprisek9-mz.124-4.T1.rar
hxxp://rapidshare.com/files/22837061/pix722.rar.html
ftp 1
ftp://193.125.99.8/pub/CISCO/Ios

http://rapidshare.com/files/57877766/c2960-lanbasek9-mz.122-25.SEE4.bin
http://rapidshare.com/files/57878050/asa706-k8.bin
http://rapidshare.com/files/57925780/c7200-boot-mz.120-28d.bin
http://rapidshare.com/files/57925782/pix635.bin
http://rapidshare.com/files/57925795/pdm304.bin
http://rapidshare.com/files/57925826/pix712.bin
http://rapidshare.com/files/57925855/c831-k9o3sy6-mz.124-12c.bin
http://rapidshare.com/files/57925868/c851-advsecurityk9-mz.124-11.T3.bin
http://rapidshare.com/files/57925874/c850-advsecurityk9-mz.124-15.T1.bin
http://rapidshare.com/files/57925877/rsp-boot-mz.124-12a.bin
http://rapidshare.com/files/57925894/cat6000-supk8.8-5-3.bin
http://rapidshare.com/files/57926066/c7200-ik9o3s-mz.124-12c.bin
http://rapidshare.com/files/57926079/rsp-pv-mz.124-12c.bin
http://rapidshare.com/files/57926099/rsp-ik9sv-mz.124-12a.bin
http://rapidshare.com/files/57926108/rsp-ik9sv-mz.124-12c.bin
http://rapidshare.com/files/57931711/c3560-advipservicesk9-mz.122-40.SE.bin
http://rapidshare.com/files/57931794/c3500xl-c3h2s-tar.120-5.WC15.tar
http://rapidshare.com/files/57931795/c2950-i6k2l2q4-mz.121-22.EA8a.bin
http://rapidshare.com/files/57931804/c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA10.bin
http://rapidshare.com/files/57931806/c1200-k9w7-tar.123-8.JEB.tar
http://rapidshare.com/files/57931819/c2960-lanbasek9-mz.122-37.SE.bin
http://rapidshare.com/files/57931825/c2970-lanbasek9-mz.122-37.SE.bin
http://rapidshare.com/files/57931847/asdm-512.bin
http://rapidshare.com/files/57931872/c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE.bin
http://rapidshare.com/files/57931908/c1700-k9o3sy7-mz.124-12c.bin
http://rapidshare.com/files/57931928/c1700-advsecurityk9-mz.124-12c.bin
http://rapidshare.com/files/57931989/c1811-advipservicesk9-mz.124-11.T3.bin
http://rapidshare.com/files/57932029/c2600-ipvoice-mz.124-12c.bin
http://rapidshare.com/files/57932035/c1841-advsecurityk9-mz.124-12c.bin
http://rapidshare.com/files/57932036/c2600-advsecurityk9-mz.124-12c.bin
http://rapidshare.com/files/57932162/c3845-adventerprisek9-mz.124-12c.bin

http://smallservers.net/asdm-512.bin
http://smallservers.net/c1200-k9w7-tar.123-8.JEB.tar
http://smallservers.net/c1700-advsecurityk9-mz.124-12c.bin
http://smallservers.net/c1700-k9o3sy7-mz.124-12c.bin
http://smallservers.net/c1811-advipservicesk9-mz.124-11.T3.bin
http://smallservers.net/c1841-advsecurityk9-mz.124-12c.bin
http://smallservers.net/c2600-advsecurityk9-mz.124-12c.bin
http://smallservers.net/c2600-ipvoice-mz.124-12c.bin
http://smallservers.net/c2801-adventerprisek9-mz.124-12c.bin
http://smallservers.net/c2801-adventerprisek9-mz.124-12c.bin
http://smallservers.net/c2950-i6k2l2q4-mz.121-22.EA8a.bin
http://smallservers.net/c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA10.bin
http://smallservers.net/c2960-lanbasek9-mz.122-37.SE.bin
http://smallservers.net/c2970-lanbasek9-mz.122-37.SE.bin
http://smallservers.net/c3500xl-c3h2s-tar.120-5.WC15.tar
http://smallservers.net/c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE.bin
http://smallservers.net/c3560-advipservicesk9-mz.122-40.SE.bin
http://smallservers.net/c3845-adventerprisek9-mz.124-12c.bin
http://smallservers.net/c7200-boot-mz.120-28d.bin
http://smallservers.net/c7200-ik9o3s-mz.124-12c.bin
http://smallservers.net/c831-k9o3sy6-mz.124-12c.bin
http://smallservers.net/c850-advsecurityk9-mz.124-15.T1.bin
http://smallservers.net/c851-advsecurityk9-mz.124-11.T3.bin
http://smallservers.net/cat6000-supk8.8-5-3.bin
http://smallservers.net/pdm304.bin
http://smallservers.net/pix635.bin
http://smallservers.net/pix712.bin
http://smallservers.net/rsp-boot-mz.124-12a.bin
http://smallservers.net/rsp-ik9sv-mz.124-12a.bin
http://smallservers.net/rsp-ik9sv-mz.124-12c.bin
http://smallservers.net/rsp-pv-mz.124-12c.bin