پشم سنگ عایق الاستومری
دوشنبه 12 دی‌ماه سال 1390
توسط: آلفا پک

بدست آوردن اسم نام سال شمسی

امروز به یک الگوریتم جالب برخورد کردم گفتم بنویسم که خیلی جالب نما بود

برای بدست آوردن اسم سال باید باقیمانده سال بر عدد 12 رو بدست بیاریم بعد طبق روال زیر :

0 = "مار"

1="اسب"

2= "گوسفند"

3="میمون"

4="خروس"

5="سگ"

6="خوک"

7="موش"

8="گاو"

9="ببر"

10="خرگوش"

11="نهنگ"


مثال : 1390 باقیماندش به 12 برابر 10 می شه پس سال خروگوشه

خیلی ساده می تونید برنامش رو بنویسید.