X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
پشم سنگ عایق الاستومری
سه‌شنبه 26 تیر‌ماه سال 1386
توسط: آلفا پک

اعمال موج بر روی تصاویر

برای اعمال موج بر روی یک عکس شما ابتدا باید برنامه فلش ام ایکس را باز کرده

اندازه ی صفحه خود را بر روی 400 * 330 پیکسل تنظیم کنید

را فشار دهید Enter سپس کلید

درست کنید  Movie Clip در پنجره ی اصلی برنامه شما ابتدا باید یک سمبل

Ctrl + F8 ترکیب کلید های

در برابر شما ظاهرمی شود  Creat New Symbol با زدن این ترکیب کلید ها پنجره ی

را فشار دهید  Enter را انتخاب کرده و سپس کلیک   Movie Clip اولین گزینه

یک سمبل جدید در پنجره کتابخانه ایجاد می شود  با دابل کلیک بر روی Enterبا زدن کلید

سمبل وارد محیط ویرایش سمبل شوید

در اولین لایه خود یک نمونه از تصویر خود را که می خواهید موج را بر آن اعمال کنید وارد صفحه کنید و البته آن را به صورت بر عکس قرار دهید

یک مستطیل بر روی  عکس خودRectangle Tool یک لایه جدید ایجاد کنید و با ابزار

کشیده و سپس خواص رنگ آن را به ترتیب زیر تنظیم کنید

یک مستطیل دیگر در یک لایه جدید ایجاد کرده و خواص رنگ آن را نیز به ترتیب زیر تغییر دهید

خوب حالا به مهمترین قسمت رسیدیم یعنی درست کردن ماسک بر روی تصویر

برای این کار شما باید چهار لایه جدید وارد کرده

را انتخاب کنید Mask بر روی اولین لایه دابل کلیک کرده و گزینه

برای سه لایه دیگر همین کار را انجام داده یا این تفاوت که به جای انتخاب ماسک گزینه ی

را انتخاب کنبد Masked

یک نمونه از تصویر مورد نظر خود را دقیقا بر Masked در اولین لایه ی تحت ماسک

روی همان تصویر قبلی قرار دهید

در لایه ی بعدی تحت ماسک یک مستطیل رسم کرده و خواص رنگ آن را به ترتیب زیر تنظیم کنید

در لایه بعدی نیز یک مستطیل بر روی عکس مورد نظر رسم کرده و خواص رنگ آن را نیز تنظیم کنید

و در لایه ماسک خود یک بین گزاری اعمال کنید به صورت تصویر زیر

در آخر هم یک لایه جدید ایجاد کرده و یک نمونه از تصویر خود را وارد کنید

دریافت فابل نمونه جهت استفاده در کارها

File Size : (240.45 KBytes).

منبع : featdesign.ir