X
تبلیغات
رایتل
پشم سنگ عایق الاستومری
یکشنبه 1 مرداد‌ماه سال 1385
توسط: آلفا پک

چند دسته از کد های عمومی کمپونت ها

کد های کمپونت ها به دو دسته عمومی که برای تمامی کمپونت ها یکسان است و اختصاصی که مخصوص یک کمپونت است تقسیم می شود خوب ما در ابتدا کد های عمومی کمپونت ها را بررسی می کنیم :
1- UIObject.bottom
طریقه کار برد :
componentInstance.bottom
توضیح : شما اگر بخواهید یک شی را در زیر شی دیگر قرار دهید بوسیله این دستور می توانید مقدار yمختصات را از این طریق بدست آورید.(فقط خواندنی)

2- ()UIObject.createClassObject
طریقه کاربرد:
componentInstance.createClassObject(className, instanceName, depth, initObject)
توضیح دستوری :
className : نام کمپونتی که می خواهید آن را با مشخصات جدید ایجاد کنید که برای هر کمپونت مجزا است.
instanceName : نام متعارفی جدید
depth : عمق جدید
initObject : دستورات متعلق به این کمپونت.
توضیح : وقتی شما بخواهید در حال run time یا در حال اجرا ی برنامه یک کمپونت را از کتابخانه در stage فرا بخوانید یا ایجاد کنید این دستور به کار می آید و از دستورات پر کاربرد فلاش است .برای مثال شما از کاربر در ابتدا سوالی می پرسید و می خواهید اگر درست جواب داد یک کلید با نام "درست" و اگر اشتباه جواب داد یک کلید با نام "اشتباه" ظاهر شود. می توانید از این دستور استفاده کنید . نمونه آماده شده را از اینجا دانلود کنید.

3- ()UIObject.createLabel
طریقه کاربرد :
(createLabel(name, depth, text
توضیح دستوری :
Name : در این قسمت مسیر کمپونت را مشخص می کنید یا همان نام متعارف instance name را
Depth : عمق جدید شی با نام متعارف
Text : در اینجا لیبل این شی را تعیین می کنیم .
توضیح : خوب از این دستور برای ایجاد یک نوشته در صفحه یا کمپونت ها استفاده می شود و خیلی هم ساده است فقط شما باید نوشته خود را در مکان text بنویسید برای مثال کد زیر را در فرم اول کار خود وارد کنید :

var myTextField_txt:TextField = this.createLabel("multiLineLabel", 100000, "سلام به همه دوستان");
// Set the fontSize style attribute of the TextField.
myTextField_txt.setStyle("fontFamily", "Tahoma");
myTextField_txt.setStyle("fontSize", 18);
// Set the TextField's initial size.
myTextField_txt.setSize(myTextField_txt.getPreferredWidth(), myTextField_txt.getPreferredHeight());
// Set the TextField's initial location in the center of the Stage.
myTextField_txt._x = (Stage.width/2)-(myTextField_txt._width/2);
myTextField_txt._y = (Stage.height/2)-(myTextField_txt._height/2);

4- ()UIObject.createObject
طریقه کاربرد :
(componentInstance.createObject(linkageName, instanceName, depth, initObject
توضیح دستوری :
linkageName : این مشخصه همان identifier در library است. و از نوع رشته ایی
instanceName : این هم نا متعارف شی است. و از نوع رشته ایی
depth : عمق شی و از نوع عددی است.
initObject : دستورات متعلق به کمپونت را اینجا باید وارد کرد.
توضیح : شما از این دستور مثل دستور 2 می توانید استفاده کنید و همان کاربرد را دارد و تنها نکته آن این است که دارای linkageName است.
می توانید نمونه انجام شده را از اینجا دانلود کنید.

5- ()UIObject.destroyObject
طریقه کاربرد :
(destroyObject(instanceName
توضیح دستوری :
instanceName : نام متعارف شی ایی که می خواهید از بین برود.
توضیح : شما بوسیله این دستور می توانید کمپونت ها را نابود یا از بین ببرید فقط کافی است مسیر instanceName را در آن وارد کنید. و متضاد دستور 2 و 4 است.
نمونه انجام شده را از اینجا دانلود کنید.

6- ()UIObject.doLater
طریقه کاربرد:
("componentInstance.doLater(target, "function
توضیح دستوری :
Target : مسیر کمپونت
Function : تابعی که باید اجرا شود.
توضیح : این دستور وقتی به طور کامل کمپونت بار گزاری شد تابع را اجرا می کند یا یه چی تو همین مایه ها به نظر من که دستور الکی ایی است .
برای مثال : یک چک باکس به کتابخانه بکشید و کد زیر را در فرم اول آن کپی کنید.

myCheckBox.doLater(this, "delay");
// The function or method called from doLater().
Function delay() {
trace(myCheckBox.label); // The property can now be traced
// any additional statements go here
}

من که حوصله ام سر رفت اما این دستورا 30 عدد است که در چند روز آینده به طور کامل بررسی می شود اگه جایی مشکلی داره بگین . تو قسمت نظرا...